NET-SPORT VÝŠKOVÉ PRÁCE ZÁVLAHY HUNTER  
Ilustracní foto Ilustracní foto Ilustracní foto Ilustracní foto

english Select english language
česky Select english language
Hledat 

Automatické závlahy - Hunter


Jsme na trhu již od roku 1995 a od roku 2009 provádíme i montáž velmi kvalitní automatické závlahy Hunter-USA

Portfolio realizací automatických zavlažovacích systémů mámi prováděných je od zimních zahrad a interiérů, přes zahrady až po velké veřejné plochy. Rozsah naší působnosti je především Praha a Středočeský kraj ale pracujeme i po celém území České republiky.

Ing. Martin Mareček - automatické závlahové systémy pro vás umí zajistit:

- poradenskou činnost v oboru závlah a zavlažování, přípravné práce

- zpracování projektové dokumentace závlahového systému ( v případě následného objednání systému zdarma.

- dodávka a montáž závlahového systému včetně možnosti konzultace s naší zahradnickou firmou a možnost návrhu a realizace celé zahrady

- servis, opravy a zazimování systému

Co je to závlahový systém

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Jaké závlahové systémy nabízíme

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce firmy IRIMON naleznete širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů závlahových systémů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Závlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy (kapkové závlahy), uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž aktivitu ovlivňuje množství srážek a doplňkově také působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu závlahového systému aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele zpravidla velmi jednoduchá.

Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením např. Hunter IMMS s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění zazimování a prvního jarního spouštění. Pak může být až desítky let.

Kolik vody na závlahu

Založení a údržba kvalitního trávníku nejsou nijak snadnou záležitostí. Kvalitu trávníku ovlivňuje nejen dobře propustná půda bohatá na živiny, vhodná směs travních odrůd, teplota nebo dostatek světla, ale velkou roli hraje také způsob a frekvence sekání trávníku a dále pak činnosti, při nichž se provádí vertikální prořezávání kořenového systému a likvidace travního odpadu (travní plsti), provzdušňování a zlepšování propustností půdy.

Důležitou roli hraje samozřejmě také dostatečné množství zálivky a její frekvence.

Kolik vody pro závlahu?

V klimatických podmínkách České republiky pokrývá roční úhrn srážek přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 – 800 mm vody / m2. Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční (25 - 40 l/m2/týden). Při počtu 80-100 suchých dnů v roce je celková spotřeba vody na vzrostlý trávník kolem 450 l / m2 / rok. Některé druhy trávníků založené na propustném podloží (například jamkoviště na golfovém hřišti) potřebují vody ještě více (35 – 50 mm/m2/týden).

Z hlediska účinnosti závlahy (omezení neproduktivního výparu) je vhodné provádět závlahu v časných ranních hodinách. V této době je také nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlinami – nehrozí teplotní šok. Při vysoké teplotě a intenzitě slunečního záření může být množství odpařené vody až na úrovni 50% závlahové dávky. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte tedy během dne.

Zdroje vody pro závlahu

Na začátku každé úvahy o závlahovém systému musí být posouzení možného zdroje vody. Pro automatický závlahový systém může být použita voda z vodovodu, ze studny, z řeky či potoka nebo dešťová voda z jímky. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení potrubí s vodou z různých zdrojů. Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného a vždy musí být voda přiměřeně čistá.

Parametry vodního zdroje jsou velice důležité pro správnou funkčnost AZS. Důsledným prověřením parametrů vodního zdroje se vyhneme špatné funkčnosti navržených komponentů. Při prověřování zdroje je nutné zjistit kvalitu a množství vody, která bude použita k zavlažování. Je nutné přesně definovat místo napojení na vodní zdroj a nebo místo umístění čerpadla.

Obecně lze říci, že potřebné parametry pro zahrady RD do 1000m2 jsou:

- dimenze připojení min. 1" (DN25) - průtok 0,75 - 1 l/s (2,7 - 3,6 m3/hod) - tlak 0,35 - 0,45 MPa (3,5 - 4,5 bar)

Způsob výběru vodního zdroje je vždy závislý na místních podmínkách, vydatnosti, požadavcích na tlak a množství čerpané vody, čistotě vody, rozsáhlosti závlahového systému atd.

Postup práce při instalaci automatického závlahového systému

1) Provedení zemních výkopových prací a uložení zeminy

2) Instalace potrubních rozvodů – potrubí, spojky, odbočky

3) Elektroinstalace – kabelů, šachtic s el.mag. ventily

4) Montáž a osazení postřikovačů

5) Vyzkoušení systému

6) Instalace ovládací jednotky, seřízení systému

7) Začisťovací terénní úpravy a ošetření trávníku, případně položení travního koberce

8) Kontrola, spuštění systému do provozu, tlaková zkouška

Obsluha automatického závlahového systému

Tento závlahový systém, jak je již z názvu patrné, pracuje po správném nastavení zcela bezobslužně a intenzitu závlahy v závislosti na počasí reguluje pomocí slunečních, dešťových nebo i větrných čidel což významně snižuje spotřebu vody v chladnějších a vlhčích dnech.

Servis automatického závlahového systému

Po konci sezóny je nutné celý závlahový systém dokonale vypustit pomocí velkého množství vzduchu dodaného silným kompresorem a zazimovat nejlépe naší firmou.

Můžete nás kontaktovat pro vypracování předběžného návrhu, konzultace možností zdrojů vody, typů automatické závlahy a cenové nabídky . Automatickou závlahu dodáme včetně montáže a proškolení obsluhy. Ve spolupráci s naším zahradníkem můžeme zajistit i kompletní realizaci vaší zahrady. Po zprovoznění závlahy zajišťujeme i provozní záruční i pozáruční servis.
Postaveno na RS.BosaNoha.com