NET-SPORT VÝŠKOVÉ PRÁCE ZÁVLAHY HUNTER  
Ilustracní foto Ilustracní foto Ilustracní foto Ilustracní foto

english Select english language
česky Select english language
Hledat 

Rizikové kácení a prořez stromů


Provádíme zejména rizikové kácení stromů v místech kde není technicky možné použít klasickou těžkou technilu, protože se tam nedostane, nebo z důvodu ohrožení vašeho majetku nebo majetku cizích osob jako jsou vaši sousedé a podobně. Rizikové kácení stromů bez použití vysokozdvižné plošiny je také levnější a většinou i šetrnější pro vaši zahradu nebo cestu.

 

Postup rizikového kácení stromů.

1) Nejdříve je potřeba zjistit, zda pro kácení stromu potřebujete povolení nebo to není nutné.

Kácení bez povolení.

Možné u dřevin, které: - nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) např. rybníku, jezera, vodního toku nebo údolní nivy nebo součástí registrovaného významného krajinného prvku (§ 6 zákona) - mají obvod kmene (měřený ve výšce 130 cm nad zemí) menší než 80 cm nebo u keřového porostu s celkovou plochu do 40 m2 (§ 8 odst. 2 vyhlášky)

Kácení ohlašované zpětně = kácení dřevin z bezpečnostních důvodů (§ 8 odst. 4 zákona 114/1992 Sb.)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Nelze tak připustit preventivní kácení zdravých dřevin, které by mohly působit škodu pádem při extrémním počasí.Kácení ohlašované 15 dní předem (§ 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.)

Je možné u dřevin z těchto pevně stanovených důvodů: - pěstebních, to je za účelem obnovy porostů - při provádění výchovné probírky porostů - zdravotních - při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, - odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Kácení, pro které je nutno vydat povolení (§ 8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.)

Jedná se o kácení z jiných důvodů, než je uvedeno výše - např. kácení větších zdravých dřevin z důvodu nové výstavby. Povolení lze vydat na základě písemné žádosti a to pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
Kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, které trvá od 1. října do 31. března!!2) Pracovní postup

Stromy před kácením nejprve odvětvíme ( pokud je potřeba tak větve před řezáním vyvážeme a pak spustíme bezpečně po lanech).

Dále kmen od shora odřezáváme po 1 - 3 metrových kusech které se také mohou spouštět bezpečně po lanech tak aby nedošlo k poškození staveb nebo okolí stromu.

Na přání zákazníka kmen po pokácení nařežeme a složíme na požadované místo případně odvezeme jako odpad i světvemi a zajistíme jeho likvidaci.
Prořez větví stromů.

1) Bezpečnostní řez

Nejčastější řez. Cena za odstranění suchých, zlomených či jinak poškozených větví se u normálně vzrostlého stromu (lípa, dub, jasan, ořech...) bez patrných defektů pohybuje v rozmezí 950 - 2500 Kč.

2) Zdravotní řez

Jde o celkové ošetření stromu. V ceně je odstranění všech suchých, zlomených či jinak poškozených větví, ale také větví které by v budoucnosti mohly být nebezpečné pro strom či okolí (defekty v úžlabí - praskliny, přetížené větve, nebezpečné větvení a podobně). Cena za ošetření naší firmou se pohybuje v rozmezí 1100 - 3000 Kč.

2) Obvodová redukce

Patří mezi oblíbené metody ořezu stromů, kde celkovým zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme těžiště stromu směrem k hlavnímu kmeni a tím výrazně zvýšíme bezpečnost stromu při zachování přirozeného tvaru. Cílem je výrazně snížit riziko vylomení větví nebo celého stromu. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin, ale je možné ho provádět i pomocí lan a smycí výškovým pracovníkem. Cena: od 1500 - do : záleží na typu stromu až 6000 Kč.

2) Redukční řez

Nejpoužívanější při zkracování topolu černého - vlašského se štíhlou sloupovitou korunou. V zásadě platí, že strom by neměl při redukci přijít o více než 60% své hmoty. Cena 2200 - 3500 Kč.
Postaveno na RS.BosaNoha.com